Përllogaritja e Shtatëzënisë

Dita e parë e menstruacionit të fundit:  
                      (Muaji/Dita/Viti, P.Sh: 24/02/2013)

Kohëzgjatja mesatare e ciklit menstrual:  (22 - 45)
                           (paracaktuar ne 28)

Kohëzgjatja mesatare e fazës luteale:   (9 - 16)
                           (paracaktuar ne 14)

Dita e përafërt e koncepsionit (ngjizjes):
Dita e përafërt e lindjes:
Mosha fetale e përafërt (e vlerësuar):