Karunkula e uretrës

Karunculi i uretres eshte semundje e zakonshme me natyre beninje e e uretres femerore.

Uretra eshte eshte nje strukture tubulare 4 deri 5 cm e veshur me epitel skuamoz shumeshtresor ne pjesen distale, ndersa ne pjesen proksimale vishet nga epitel tranzitor. Shtresa e jashtme e saj perbehet nga nje rrjete complekse muskuli te lemuar dhe strukture vaskulare.

Haset me shpesh ne menopauze. Paraqitet ne formen e nje protrubimi apo rritje ekzofitike e skuqur apo roze, ose ne nuance me te erret , lehtesisht e ndjeshme, ne forme polipoide, ne buzen e pasme te uretres.

Keto rritje jane zakonisht te vogla por mund te rriten deri 2 cm,apo me teper.

Karunculat jane me natyre benjinje, dhe vetem ne 2 % te rasteve mund te shfaqen ne forma malinje.Ne raste te formave atipike apo kur diagnoza nuk eshte e sigurt duhet te behet biopsia e saj. Mendohet qe hapi i pare ne zhvillimin e karuncules eshte prolapsi i utretres si rezultat atrofise urogenitale, rrjedhoje e deficitit estrogjenik ne periudhen e pre dhe pas menopauses.Ne te njetjen kohe mendohet qe irritimet kronike si rezultat i ekspozimit te mukozes uretrale japin mbirritjen, hemoragjine, nekrozen qe shoqeron karunkulen.

Duhet te diferencohet nga :

- prolapsin e uretres
- karcinoma e uretres
- tromboza e venes uretrale
- Polip i prolabuar i uretres
- Leiomiom e uretres
- Melanoma e uretres
- Tuberkulozi i uretres
- Kondiloma e uretres

Karunculat jane shpesh here asimptomatike dhe ne te tilla raste nuk kane nevoje per mjekim.

Ne format simtomatike ato mundte japin :

- Hemoragji
- Dhimbje te uretres
- Crregullim te urinimit, djegje gjate urinimit
- Ne rastet e shfaqjes se karunkules duhet bere edhe :
- ekzminimi mikroskopik dhe kultura e urines per te perjashtuar infeksionet e rrugeve urinare
- cistoskopi ne raste hemoragjive per te parjashtuar semundj te fshikeses se urines
- biopsia ne raste se behet heqja e plote e karunkules

Ne te tilla raste eshte e nevojshme te behet trajtimi i cili perfshin :

- banja te ngrohta me kamomil
- Estrogjene lokal
- Antiiflamator lokalisht
- Heqje kirugjikale ( me bisturi ose ablacion ) i krejt demtimit ne format e me rritje mbi 1 cm, me simptoma klinike, kur shoqerohen me forcim te zones perreth dhe kur diagnoza nuk eshte e qarte.
- Ligimi i bazes se carunkules, per 1 deri 2 jave

Ne periudhen post operatore lihet nje kateter ne fshikezen e urines per 1 deri 2 dite.

Rralle ndodh si komplikacion

- Stenoze post operatore
- Retraksion i meatusit
- 1/3 ka rikrijimi i karunkules