Hygoma cystike


Takohet ne rreth 1 % te fetuseve nga java e 9 deri ne javen e 16 te jetes intrauterine. Hygromat jane sakuse te mbushura me uje qe vijne si rezultat i bllokimit te sistemit limfatik, i cili eshte rrjet vazash te mbajne likidin ne gjak, dhe bejne transportin e yndyrnave dhe te qelizave te sistemit imunitar (mbrojtes). Keto ciste mund te jene te vetem apo te shumte te vendosur ne regjionin e qafes. Mund te jete ne formen e nje difekti te lindur ose mund te zhvillohet ne cdo kohe gjate jetes se njeriut.

Tek bebi hygroma mund te perparoje drejt hidropsit (sasi e madhe likidi ne trup) dhe me pasoje vdekjen e tij. Ne disa raste hygroma mund te perthithet dhe te coj ne formimin e qafes me membrane, edeme, apo limfangiom (qe eshte nje tumor ne ngjyre te verdhe ne kafe i lekures i perbere nga vaza limfatike te fryra. Rralle hygroma mund te vazhdoje te rritet ne permasat qe i kalon ato te vete femijes.Gjate tremujorit te dyte te shtatezanise grumbullimi jonormal i likidit pas qafes, klasifikohet si edem nukale. Ne pothuaj 75 % te fetuseve me higrom cistike, gjindet anomali kromozomike, dhe ne rreth 95 %te rasteve keto jane Sindrom Turner. Edema nukale shoqerohte ne 1/3 e rasteve me anomali kromozomike, nga te cilat ne 75% jane trizomi 21ose 18.

Edema nukale mund te shoqerohet gjithashtu me difekte kardiovaskulre, displazi te skeletit, infeksione kongenitale, cregullme te gjakut apo metabolike.

Si rrjedhim progonza edhe per femijet pa anomaly kromozomale eshte jo e mire!

Shkaqet:
Hygroma cistike mund te haset e vetme ose e shoqeruar me difekte te tjera. Mund te jete si rezultat: i ndikimit te faktoreve ambiental sikur infeksionet virale (Parvovirus) abuzimi amtar me alkol. Por mund te jete ne formen e sindromeve gjenetik shoqerues me sindromen Turner, (anomali ku gjinden vetem nje kromozom X ne vend te 2 qe jane normalisht), ne trizomi 13,18,dhe 21, sindromim Noonan. Mund te jete e trasheguar ne formen autozomoale recesive si mbartes te heshtur. Nuk perjashtohen rastet kur arsyeja mbetet e panjohur.

Ne rast se higroma cistike gjindet ne periudhen prenatale, atehere rekomandohet te behet:
- ekografi e detajuar, si dhe ekokardiogram ( eko te zemres ) per te perjashtuar anomli te tjera shoqeruese.
- koriocentez ose amniocentez per te perjashtuar anomal kromozomike.
- testimi viral per parvovirus.
- dozimi serik amtar nuk ndihmon ne vendosjen e e diagnoses.
- vleresim periodik ekografik per te pare pertithjen e higromes dhe /ose prani te anomalive te ndryshme
- nese ndodh nderprjeja e zhvillimi te fetusit, duhet bere autopsi.

Prognoza:
Ne rast se nuk ka anomaly kromozomike shoqeruese, prognoza eshte me e mire. Kur hygroma eshte e pashoqeruar me anomali te tjera, dhe arrin te perthithet deri ne javen 18-20 te shtatezanise, prognoza eshte positive nga 54-80%, por nese nuk arrin te perthitet deri ne kete kohe atehere prognoza bie ne 2-9%. Ne pergjithesi, prognoza eshte jo e mire, ne rastet e diagnostikuara prenatal, dhe perkeqesohet nese shoqerohet me ndryshime ne sasine e likidit amniotik (oligo ose polihidramnion). Nese diagnostikohet para lindjes atehere, lindja duhet te kryhet ne qendra te specializuara, dhe nese hygroma eshte e madhe planifikohet lindje me operacion. Pas lindjes duhet monitoruar bebi me kujdes, mund behet aspirimi me age i saj, per te parandaluar mundesine e deformimeve te fytyres apo bllokimin e rrugeve te frymemarrjes. Pas heqjes kirurgjikale te tyre ka mundesi riformimi, ne varesi te madhesise se saj dhe nese arrihen te hiqen plotesisht muret e cistit.